KONSERWACJA


Enzymix

W gospodarstwie domowym wyposażonym w biologiczną oczyszczalnię ścieków, używanie preparatów potocznie nazywanych "kretami", to największy błąd. Obecne w nich agresywne związki chemiczne niszczą instalacje i cały ekosystem w zbiorniku, powodując spowolnienie lub zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. Nie trzeba tłumaczyć, że blokuje to działanie całej oczyszczalni. Preparat ENZYMIX to mieszanina wyselekcjonowanych enzymów, które doskonale radzą sobie ze złogami organicznymi zalegającymi w odpływach i rurach kanalizacyjnych. W bezpieczny sposób udrożniają kanalizację, rozkładając nagromadzone biologiczne osady. Może być stosowany do udrożniania odpływów, syFonów i kratek ściekowych w całym domu.

Może być stosowany do udrożniania odpływów, syFonów i kratek ściekowych w całym domu.

Preparat ENZYMIX stosowany na drenażu rozsączającym (prewencyjne raz na pół roku - wiosną i jesienią) pozwala prawiecałkowiciewyeliminowaćryzyko niedrożności drenów.

Jeśli jednak, pomimo tych zabiegów, w układzie drenów pojawią się problemy, należy zastosować preparat BioMax. Pierwszym ostrzeżeniem, że praca drenażu została zakłócona jest pojawienie się nieprzyjemnych zapachów wydoby¬wających z kominków odpowietrzających drenaż. W następnym etapie, mogą się pojawić problemy ze spowolnionym odpływem lub wręcz zaleganie ścieków. Wtedy należy interwencyjnie zastosować preparat BioMax, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

Opisane preparaty są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Nie uszkadzają ceramiki, metalu, tworzyw sztucznych czy gumy.